Privacyverklaring Keyframe Productions

Augustus 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
 
Bij het bezoeken van www.keyframeproductions.nl is het in beginsel niet noodzakelijk uw persoonsgegevens te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden heeft Keyframe Productions deze gegevens echter nodig, om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. Keyframe Productions zal uw gegevens in dit geval conform de Wet Bescherming Persoongegevens verwerken. Dit betekent dat deze uitsluitend voor de aan u meegedeelde doeleinden zullen worden opgevraagd, verwerkt en gebruikt. Mochten uw persoonsgegevens hiervoor aan derden beschikbaar dienen te worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming geschieden, tenzij Keyframe Productions daartoe wordt verplicht bij wet danwel op grond van een rechterlijke uitspraak.

Bij bezoek aan de website www.keyframeproductions.nl worden, om Keyframe Productions organisatorische en technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan www.keyframeproductions.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website. De Keyframe Productions website maakt gebruik van Google Analytics, maar verzamelt verder geen informatie over jou of andere bezoekers.

Door gebruikmaking van www.keyframeproductions.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.keyframeproductions.nl wordt verwezen. Keyframe Productions heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.
 

1. Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens

Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren, zullen wij jouw gegevens verwerken. Wij verwerken je contactgegevens om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten.

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij ook de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 7 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.
Gegevens die wij niet voor de facturatie, ons portfolio, archivering of voor een licentie nodig hebben, zullen wij verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zullen wij gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en wij de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

(Portret) Film /foto’s

Tijdens de uitvoering van een film/fotografie-opdracht of wanneer ik op straat film/fotografeer, kunnen portretfilms/foto’s gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerken wij meestal voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgever. Wij zullen de filmbeelden of foto’s uitsluitend leveren aan onze opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht..
Wij hebben daarnaast een gerechtvaardigd belang om jouw portretfilm/foto te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om onze artistieke werken in te zetten voor onze eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in ons portfolio. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen.
Ook is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.
Op de portretten rust ons intellectueel eigendom, wij hebben hierop auteursrecht. Wij bewaren deze artistieke werken daarom in ons archief en portfolio.

Licentie

Wij zijn de auteursrechthebbende van de films en foto’s die wij maken, daarom maken wij afspraken over het gebruik van de films en foto’s. Dat doen wij door middel van een licentie. Wij bewaren je NAW-gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.
 

2. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 

3. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Meer weten over Keyframe Productions?